Algemene voorwaarden Guestcam Deluxe babbelbox

Artikel 1

Bij reservatie verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze strikt na te leven.

Artikel 2

Men kan pas spreken van een officiële reservatie wanneer het voorschot is betaald.
Het voorschot dient betaald te worden binnen de vijf werkdagen na de reservatieaanvraag.

Artikel 3

Indien de huurder de reservering annuleert zal het voorschot niet terugvorderbaar zijn.

Artikel 4
Wanneer Guestcam ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt Guestcam zich het recht om de overeenkomst te beeïndigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 5

De huurder dient een veilige staanplaats te voorzien en eventueel de nodige toelatingen aan te vragen indien het evenement op de openbare weg plaatsvind.
Ook dient er steeds een stroomaansluiting (220V) aanwezig te zijn.
De huurder is verantwoordelijk voor het maken van alle nodige afspraken met de locatie.

Artikel 6
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade en vernieling aangericht door welke partij tijdens de huurperiode. De eventuele aangerichte schade zal dan ook steeds vergoed worden.
Guestcam is niet verantwoorderdelijk voor ongevallen en schade.

Artikel 7

Guestcam blijft eigenaar van het auteursrecht op alle opgenomen beelden.
De beelden kunnen gebruik worden voor promotie en reclamedoeleinden.


Help Smoothmedia vooruit!

Smoothmedia E-Newsletter

Volg Smoothmedia's ontwikkelingen op de voet en mis niets van nagelnieuwe trends binnen de mediasector!